Binnen kijken uit Buurtcentrum Terwijde - Sociaal - Kinderen

Buitenspeel feest.
Samen spelen is goed voor de ontwikkeling van een kind.
Onze naam op de gevel
Trots op ons Buurtcentrum Terwijde
Bedankt het is gelukt.
Gewoon een leuke dag in ons Buurtcentrum