Binnen kijken uit Buurtcentrum Terwijde - Kinderen

Buitenspeel feest.
Samen spelen is goed voor de ontwikkeling van een kind.
Onze naam op de gevel
Trots op ons Buurtcentrum Terwijde
Centraal Museum Utrecht bezoek...
Centraal Museum Utrecht, laat je verdwalen in de kunst.
Bedankt het is gelukt.
Gewoon een leuke dag in ons Buurtcentrum